listopad/prosinec 2016

 

Život v budoucnosti

 

Svět se zrychluje

 6. a 7. třída s Mgr. Ivanou Tálskou

Jednoslabičná pohádka
Byl lev a měl snad vše, co si přál. Měl trůn i hrad a i jíst moh to, co chtěl. Byl však král zlý. A chtěl furt víc, než měl. Chtěl hrom a blesk. Když křik: „Chci hrom!“ nic. Když křik: „Chci blesk!“ nic. Pak křik: „Hej!“. Páv vřísk a ťap, ťap… byl tam, stál před lvem. Lev na něj křik: „ Chci hrom a blesk. Jdi a dej mi, co chci!“ Páv šel přes lán, kde děd sel. Páv vřísk: „Král chce hrom a blesk. Ty víš, kde jsou?“ děd na něj kouk a řek: „Král chce víc, než má? Už zas? A hrom a blesk? Já mu dám!“ Páv šel dál. A kam? Na pláž. Tam byl krab. Páv mu řek: „ Král chce hrom a blesk. Ty víš, kde jsou?“ Krab byl paf.
„ Kdo je král?“ řek krab.
„Náš pán.“
„Kdo to je?“
„Lev.“
„A je zlý?“
„Je.“
„A co že to chce?“
„Hrom a blesk.“
„A proč?“
„Co já vím? Tak víš, kde jsou?“
„Ne,“ páv zle vřísk a krab se lek. Prk pryč a páv šel dál. Nad ním byl pták.
„Kam jdeš?“ vřísk pták.
„Pán, náš král, chce hrom a blesk. Ty víš, kde jsou?“
„Já vím, vím!“
„A kde?“
„Tam“
„Ach, to ne, jak? Jak se tam jen…“
„Já ti dám hrom a blesk,“ pták zmiz. Byl pryč. Pak ale vřísk a slít před něj. Nes hrom a blesk.
„Je král zlý?“
„Je,“ řek páv a šel. Dal lvu hrom i blesk. Král se smál. Byl rád.
„A co teď? Mám hrom i blesk. Teď chci déšť přines mi déšť!“ křik a páv se lek.
„Ale né!“ šept páv. Pták za zdí však vše ví. Chyt blesk a bouch s ním o zem. Hrad zmiz. Lev měl šok. Je teď král, když zmiz hrad? Pták vzal hrom a bouch s ním o zem. Vše, co měl král, teď je pryč. Nic už tu. Páv vřísk. To né. Teď už má král nic! A co já?
„Už né král, jen lev jsi. Byls zlý a chtěls furt víc. Dost už! Běž pryč!“ vřísk pták. Lev zdrh. Teď už je jen lev. A jen za to, že byl zlý. A on to ví. Teď je sám a páv je král. Fajn král.

- Anna Lamplotová, 7.ročník


 

V malém městečku Paliderno žil Edward, jehož bra3 byli lo3. P8ívali se mu, jak jen mohli, a když se Edward chtěl bránit, jeho bra3 odvětili: „Vlez nám na záda.“ A tak to bylo den co den. Byl li100pad, listí opadávalo a matka nařídila Edwardovi a jeho bratrům, aby nahrabali listí do pytle. A tak bra3 šli a listí shrabali. Poté jim matka nakázala, ať Edward 8aží na večeři houby a ostatní ať utřou prach. Jen co matka odešla, řekli bra3: „Edwarde, až 8ažíš ty houby, u3 ten prach, jinak budeš spát ve 100dole.“

A tak Edwardovi nezbývalo nic jiného, než bratry poslechnout. Když byl hotov, šel do svého pokoje, otevřel zásuvku a vyndal z ní ponožky. Pak šel do ložnice. Když přecházel obývák, všiml si, že matka us0 na gauči. Šel tedy do pokoje, a když otvíral dveře, slyšel, jak jeden z bratrů říkal: „U 100doly je 100nek pampelišky a pak uvidíš starý 100lek. Pod 100lkem je ta pi100le. Jak to Edward slyšel, hned se tam vydal. 100pa vedla přesně tam, jak bratr říkal. Pod 100lkem našel pi100li a šel domů. Tam ji schoval do skříně a úplně na ni zapomněl. Našli ji tam až lidé z budoucnosti a říkali: „Toto je nástroj, který používali naši předkové.“

- Dominik Vydra, 6.ročník


 

Mluvící 100dola

Jednoho slunečného dne se bandité rozhodli tuto mluvící 100dolu okrást. Mysleli si, že se 100dola neumí bránit, že to bude jednoduché. Pro případ, že by v té 100dole někdo byl, vzali si pi100le. Až byli na místě, přichystali si své zbraně, otevřeli 100dolu a vešli dovnitř.

Našli tam pos3břené me2dy a pozlacené me2dice. Zrazu se všechno otřáslo a zatřepalo. Velká mluvící 100dola se probudila a povídá: „Kdopak to otevřel moje vrátka!“ a oni o2tili: „Nikdo, to jen větříček otevřel.“ 100dola vrátka zavřela a spala dál. Za chvíli se zase 100dola probudí a povídá: „ Kdopak mi tu krade me2dy a me2dice!“ oni znovu o2tili: „Nikdo, jen větříček na ně sahá.“ 100dola se nenechala ošálit, zatřásla sebou, vytřásla ty drzouny ven a o5 usnula. Od té doby nikdo bez dovolení nevchází do mluvících 100dol.

- Klára Fuchsová, 6.ročník

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu