logo svetle modre

 

 

XI. ročník  2019/2020

Literatura

Turistika v Bílých Karpatech trochu jinak…

Šesťáci se inspirovali Pohádečkou a Pohádou z Lingvistických pohádek Petra Nikla a na neutrální text o turistice v Bílých Karpatech tvořili vlastní citově zabarvená povídání.

Cílem bylo dokázat, že každý text může vyznít rozmazleně, pěkně, drsně nebo třeba strašidelně. Stačí vhodně upravit či přidat správná slova. Aby dosáhli větší efektivity, tvořili žáci přehnané i nesmyslné výrazy. Volba prostředků byla jen na nich. Nakonec si šesťáci zkusili také práci ilustrátorů. Jak se jim to povedlo? Posuďte sami.

Mgr. Klára Stojaspalová

Původní text:

Síť značených turistických tras umožňuje návštěvníkům CHKO Bílé Karpaty projít celým územím od květnatých luk s mozaikou polí a sadů na jihu, přes malebnou krajinu Moravských Kopanic ve střední části, až po krásné bukové lesy na severu.

 (http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=vylet&site=CHKO_bile_karpaty_cz)

UPOZORNĚNÍ: Pravopisné chyby u některých prací jsou záměrem!

POZITIVNÍ turistika v Bílých Karpatech

Síťka krásně značených turistických pohádkových tras umožňuje pozitivně naladěným návštěvníkům Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty prohopsat s pozitivní náladičkou celým územím od krásně růžovoučkých luk s mozaječkou křiklavě fialovoučkých políček a nádherňoučkých sadů na jihu, přes malebnou krajinečku Moravských Kopanic ve středňoučké části, až po krásňoučké a nádherňoučce zaberveňoučké bukové lesíčky na seveříku.

Ema Zámečníková


 

NEHOSTINNÁ turistika v Temných Karpatech

Síť temných chodáckých tras bohužel umožňuje týpkům nechráněné mrtvé oblasti Černé Karpaty chodit celým prostorem od smrtonosných luk s pastmi polí a jedů na jihu, přes škaredou krajinu Moravských Kopanic ve středové části, až po hnusné strašidelné lesy na severu.

Michal Kohn


 

ROZMAZLENÁ turistika v Bílých Karpatech

Síťička značeničkých trasiček umožňujuje návšťeníčkům Chráněničké krajinké oblastičky Bílunké Karpatičky projítinkovat celičkým územíčkem od květinkatých louček s mozajinečkou políček a sadíčků na jižíčku přes malebničkou krajinku Moravštičkých Kopeniček ve středničké částičce až po krásničké bukovičké lesíčky na severku.

Kryštof Mandík


 

TVRDÁ turystyka v Býlých Karpatech

Sýtysko značených turystyckých tras umožňuje zvedavým zvedavcům Nechráněné krajynné oblasty Obelených Karpatysk projýt celým územyskem od kvetnatých lucysk s mozaikovou polysk a sadysk na jyhu, přes malebnou krajynu Moravských Kopanyc ve stredný cásty az po hnusné bukove lesyska na severu.

Myloš (Miloš Čačík)


 

MĚKKÁ turistika v krásňoučce Bílích Karpatičkách

Sítěčka krásňoučce značeních turistickích trasiček umožňuje návštěvníčkům Chráněné krajinné oblasti Bíloučké Karpatički projít celoučkím krásňoučkím územíčkem od květnatých louček s mozaičičkou políček a sadečků na jižečku, přes malebničkou krajinku Moravskích Kopaniček ve střední nádherné části, až po krásňoučké bukové lesíki na severku.

Petr Přibyl


 

NÁDHERNÁ turistika v Bílých Peřinkách

Síťka značených turistických trásek umožňuje návštěvníkům CHKO Bílých Peřinek projít celým územím od květnatých lúček s mozaikou políček a sadů na jihu, přes malebňoučké krajinky Moravských Kopaniček ve střední části, až po krásnější bukové lesy na severu.

Filip Panák


 

ZDROBNĚLÁ turistiČka Bílých KarpatiČek

síŤička značených turistických trasiČek umoŽŇuje náštěvníČkům chráněné krajinné oblastiČky Bílé karpatiČky projít celým územím od květnatých luk s mozaiČkou polí a sadíČků na jihu, přes malebnou krajinku Moravských kopaniČek ve stŘedních Části, až po krásŇouČké bukové lesíČky na severku

Samuel Ondruch


 

TVRDÁ turistika v Bílkových Hor

Síť značujicích šlapaných cest umožňuje návštěvám CHKO Bílkových Hor, že projdeš celé území od květinových luk s mozaykou pole a sudů na jihu, přes krajinu Moravských pohoří ve středu, až po krásné bukové lesy na severu.

Dominik Ondřejka


 

JEMŇOUČKÁ turistička Běličkých Karpatiček

Sítička značinkových turističkových trasiček dovoluje náštěvníčkům chráněné krajinkovité oblastičky Běloučké Karpatičky pochodit celičkým územíčkem od květináčkových louček s mozaječkou políček a saděčků na jížíčku až po krásňoučké bukové lesíčky na seveříčku.

Josef Čaňo


 

TURYSTYKAN v Býlých Karbenách

Sýťa značných turysťáckých tras umožňuje návštěvníkům Nechráněné krajynné oblasty Býlé karbanátky neprojýt celkovým smrtonosným uzemým od velekvětynatých luk s mozaykou polý a sadů na jyhu, přes dobru krajynu Moraváckých Kopanic ve středné částy, až po hnusné bukové lesy na severu.

Lucie Pomykalová a Filip Jurásek

 

skolni casopis2019 krajskolni casopisskolni casopis2017 kraj

logo skoly snapisem© 2020 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: Jana Buryanová, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu