říjen 2017

 

Život bez...

 

Podzimní strom

Bystří druháci dokáží rozlišit listnaté a jehličnaté stromy, poznají houby jedlé i jedovaté, vyjmenují lesní plody a také poznají ty, které jíst určitě nebudeme, poznají lesní zvěř…zkrátka lesní téma jim není cizí.

Proto jsme se rozhodli, že si jeden takový podzimní strom vytvoříme taky. Kmen si každý namaloval vodovými barvami a nádherně zbarvené podzimní listy si děti vystřihly a nalepily z barevného papíru. Každá práce je originální kus a ve třídě nám vznikl krásný listnatý lesík.


 Připravila Mgr. Terezka Homolová

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2017 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu