říjen 2017

 

Život bez...

 

Jak si užít školu podle páťáků v tajenkách

Vyřešíte tuhle záhadu?

KERSILT SI O PESŘÁTCVE
CHIDOT RÁD DO ŠLOKY
PÍVOADT SI S KARDMAÁY
SOPČÍATT VEŠNCHY ORÁKZBY NA ZDI
SOPČÍATT VEŠNCHY SOCHDY VE ŠOKLE
VE ŠOKLE SI NJDAĚTE KMARÁDAY
UÍVŽJETE SI ŠOLKNÍ ACKE
ČTI SI KHINY
MJTĚE RDÁI SVÉ KMARADÁY
UIČT SE S KŠOMÁI
VMÝLEŠYT KMADARÁŮM SARDNONVÍ PŘZEVDÍKY, ALE ABY JE NUEZIRALY
TIĚŠT SE NA MKTAMETAIU
ZČĚTNAE CHDIOT DO NJĚKAHÉO KOUŽRKU
BÝT PRNPIŘVAEÝ NA HDIONY
NUEIČT SE JNEOM PRO ZÁNKMY


Připravili páťáci s Mgr. Marií Ševčíkovou

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu